ACTUEEL

  

Sinds september 2020 ligt mijn nieuwe boek in de winkel: Wandelingen langs de rivier van de tijd. Bespiegelingen over school, kerk en samenleving. Het is uitgegeven door De Banier te Apeldoorn en kost €12,95 (paperback) / €9,49 (e-book).

 

'Wandelingen langs de rivier van de tijd. Bespiegelingen over school, kerk en samenleving', september 2020, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

VoorkantWandelingenlangsderivier 

 

Sinds eind november 2019 ligt mijn nieuwe boek in de winkel: Het Grote Huis achter de dijk. Dit boek gaat over de vraag hoe de traditie van de Kerk de Nederlandse geschiedenis en identiteit heeft bepaald. Het boek is geschreven in opdracht van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk van Nederland. Het is uitgegeven door Jongbloed / Groen te Heerenveen en kost €13,95. 

'Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland', Heerenveen, november 2019.

 

VoorkantHetgrotehuisachterdedijk 

 

In het schooljaar 2021-2022 ga ik weer verder met de Lewiskring voor oudstudenten. Waar we aanvankelijk alleen teksten van Lewis lazen, hebben we ons blikveld verbreed. We richten ons dit jaar op het thema 'De noodzaak van monastieke stilte in een waanzinnige wereld'. De data voor deze middagen zijn:

1. Woensdag 26 januari 2022

2. Woensdag 6 april 2022

3. Woensdag 25 mei 2022

De middagen duren steeds van 14.00u tot 16.30u. We zitten in lokaal 2.05 van het gebouw van Driestar-educatief te Gouda. Als je (vrijblijvend) op mijn maillijst wilt komen, mail dan je e-mailadres naar mij dan blijf je op de hoogte van alle berichten over deze middagen.