EEN VENSTER OP DE HEMEL

  

 VoorkantEenvensteropdehemel

Titel: Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de schoolvakken.

Auteur: Dr. Ewald Mackay

Uitgave: De Banier - Apeldoorn

Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemert

Aantal pagina's: 249

ISBN 9789462781474

© B.V. Uitgeverij De Banier, 2014

Recensies / interviews:

Bestellen: Via de (chr.) boekhandel of via de website van De Banier - Apeldoorn of via de webwinkel van Driestar educatief.

Prijs: €14,95 (paperback) / €10,99 (e-book)